Nettowinst Beers slechts licht hoger

De verkoop- en service-organisatie van Scania-bedrijfswagens Beers uit Den Haag laat over 1990 een 2,1 procent hogere nettowinst van 21,2 miljoen gulden zien.

De omzet nam ten opzichte van het jaar 1989 toe met 5,4 procent naar 639,1 miljoen gulden. Per aandeel werd 17,27 gulden verdiend tegen 18,60 gulden in het recordjaar 1989. Dit is te wijten aan de uitbreiding van het aandelenkapitaal. Vorig jaar werd een stockdividend van tien procent uitgekeerd. Het dividendvoorstel luidt onveranderd 7 gulden per aandeel. De aandelen Beers worden op de Amsterdamse effectenbeurs verhandeld.