Loonoffer bij V&D van de baan, actie dreigt

ROTTERDAM, 9 APRIL. De Dienstenbond FNV heeft het loonoffer dat zijn leden bij Vroom & Dreesmann wilden brengen ingetrokken en treft voorbereidingen voor acties bij het noodlijdende grootwinkelbedrijf.

Kaderleden van de bond hebben daartoe gisteren besloten. Volgende week zullen ze in het land vergaderingen beleggen om acties te bespreken met de vakbondsleden bij V&D. De gedachten gaan uit naar werkonderbrekingen en uitreiking van plakplaatjes en pamflatten aan het publiek.

De Dienstenbond FNV is kwaad op de V&D-directie omdat zij vorige week het aanbod van de bond afwees het personeel 15 miljoen gulden te laten bijdragen aan de herstructurering van de warenhuisketen. Vroom & Dreesmann leed vorig boekjaar 70 miljoen gulden verlies. De directie had om een bijdrage van 35 miljoen gulden gevraagd en zocht daarna een compromis op 25 miljoen.

Tijdens de onderhandelingen over die bijdrage verkocht Vendex, de houdstermaatschappij van Vroom & Dreesmann, aandelen ter waarde van 1,6 miljard gulden. De bond zet die inkomsten af tegen de 10 miljoen gulden die V&D nog van zijn personeel vraagt. “De noodzaak om nog meer in te leveren wordt nu echt niet meer gezien”, aldus een FNV-woordvoerder. De FNV onderkent overigens ook de noodzaak om de 1,6 miljard gulden te gebruiken om de hoge bankschulden van Vendex af te lossen.

De besprekingen over het herstelplan voor Vroom & Dreesmann vallen samen met overleg over een nieuwe CAO voor de 16.000 personeelsleden.

Als onderdeel van het loonoffer hadden de dienstenbonden van FNV en CNV aangeboden ATV-dagen in te leveren en halvering van de korting op personeelsaankopen te accepteren. Nu wil de Dienstenbond FNV de lopende CAO met een jaar verlengen, waarbij de lonen met 2,5 tot 3 procent moeten worden verhoogd om de inflatie te compenseren.