Khee Liang Phoa is benoemd tot directeur van de ...

Khee Liang Phoa is benoemd tot directeur van de Stichting verantwoord alcoholgebruik (Stiva) in Amsterdam.

Hij was werkzaam als manueel therapeut en vervulde verscheidene functies binnen de gezondheidszorg.