Grasso verwacht hogere winst niet te kunnen handhaven

Grasso's Koninlijke Machinefabrieken te 's-Hertogenbosch (industriele koeltechniek) heeft verleden jaar een nettowinst geboekt van 3,84 miljoen gulden tegen 3,45 miljoen gulden over 1989. Per aandeel steeg de winst van 6,86 gulden naar 7,63 gulden.

De directie van Grasso is van mening dat het moeilijk zal zijn dit resultaat in 1991 te evenaren. Grasso ondervindt tegenwind als gevolg van de verslechtering van het investeringsklimaat.

De geconsolideerde omzet van Grasso ging 8,5 procent vooruit naar 356 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat zakte van 7 miljoen naar 5 miljoen gulden, terwijl het nettoresultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening verminderde van 4,1 miljoen tot 3,5 miljoen gulden. Over 1990 is een onveranderd dividend van 2,40 gulden per aandeel in het vooruitzicht gesteld.

Het jaarverslag zal op 18 april verschijnen, de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op 3 mei.