Dollar speelt bedrijf parten; Winst VOC stijgt 21 pct tot 45,5 mln

ROTTERDAM, 9 APRIL. Het Rotterdamse transport-, tankopslag- en handelsbedrijf Van Ommeren Ceteco (VOC) heeft vorig jaar volgens de verwachtingen een nettowinst van 45,5 miljoen gulden behaald. Dit is een stijging van 21 procent ten opzichte van de winst van het jaar daarvoor van 37,2 miljoen gulden.

De winst werd onder meer gunstig beinvloed door een boekwinst van 6,5 miljoen gulden op de verkoop van het Belgische stuwadoorsbedrijf CTO.

De netto-omzet van VOC daalde met 162 miljoen gulden tot 1,714 miljard. De winst per aandeel steeg van 2,53 tot 3,02 gulden. VOC stelt een onveranderd dividend voor van 1,95 gulden. Daarvan is in september van het vorige jaar al 50 cent betaalbaar gesteld.

Bestuursvoorzitter drs C.J. van den Driest van VOC wilde vanmorgen tijdens de presentatie van de jaarcijfers geen uitspraak doen over de verwachte winstontwikkeling voor dit jaar. “Daarvoor zijn er te veel onzekerheden op economisch en valutair terrein”, aldus Van den Driest. Hij voegde daaraan toe dat een stijging of daling van de dollar met tien dollarcent de resultaten van VOC met zo'n 5 miljoen gulden beinvloedt. Ten opzichte van 1989 hadden valutaschommelingen per saldo een nadelig effect van 10 miljoen gulden.

Het bedrijfsresultaat steeg met 4,1 miljoen tot 127,1 miljoen gulden. De grootste bijdrage hieraan leverde het tankopslagbedijf, waarvan het resultaat met 44 procent steeg tot 75,1 miloen gulden. Collega Pakhoed liet vorige week bij de bekendmaking van de jaarcijfers weten dat vooral de tankopslag bijdroeg aan de winstgroei van dat bedrijf vorig jaar van veertig procent tot 133 miljoen gulden. Evenals Pakhoed zegt VOC dat de Golfcrisis slechts een gering deel aan deze resultaten heeft bijgedragen.

Het bedrijfsresultaat van de handelsdivisie was op een omzet van circa 800 miljoen gulden 0,3 miljoen negatief, onder meer als gevolg van tegenvallers in de handel met het Midden-Oosten en valutaproblemen met de handel in Latijns-Amerika. Vorig jaar behaalde VOC met deze activiteiten nog een positief resultaat van 10,1 miljoen gulden.

Onderdelen van de handelsdivisie die niet snel betere resultaten tonen wil VOC afstoten. In dit verband verkocht VOC onlangs aan machinefabriek Stork haar belang van 15 procent in Peja, gespecialiseerd in de handel met Oost Europa.

De handelsdivisie van VOC ontstond in 1987 toen havenonderneming Van Ommeren zijn activiteiten uitbreidde door overneming van het handelshuis Ceteco. Verkoop van de hele handelsdivisie is weliswaar niet aan de orde, maar anderszins vindt VOC het op dit moment “niet opportuun” lange termijn visies over deze afdeling te ontwikkelen.

De bijdrage van de divisie transport daalde licht tot 53,9 miljoen gulden. Lagere resultaten in de droge ladingvaart werden deels goedgemaakt door een gunstige gang van zaken bij onder meer de binnentankvaart. Daarnaast zorgden een boekwinst bij verkoop van een produktentanker en slooppremies voor een positieve bijdrage aan de resultaten van deze divisie.

VOC heeft investeringsplannen ter hoogte van zo'n 75 miljoen gulden, voornamelijk gericht op de natte sector: uitbreiding van tankopslagactiviteiten en de aankoop van een aantal tankers. Deze investeringen wil VOC in beginsel financieren uit de cash flow en de opbrengst van desinvesteringen.