Dokter Credit Lyonnais laat patient Parretti vallen

ROTTERDAM, 9 APRIL. Een dokter praat nooit over zijn patienten, zelfs als de betrokken patient honderduit praat over de dokter. Zo en niet anders omschreef de verzamelde banktop van Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) gisteren bij de toelichting op de jaarcijfers de relatie met haar belangrijke client Giancarlo Parretti, de in hoger beroep in Napels wegens fraude tot bijna vier jaar gevangenisstraf veroordeelde Italiaanse filmmagnaat. Niettemin kwam de toelichting vrijwel geheel in het teken van de filmbemoeienissen van CLBN te staan.

Na aanvankelijk ieder commentaar geirriteerd van de hand te wijzen, wilde de inmiddels aanmerkelijk milder gestemde bestuursvoorzitter J.J. Brutschi na afloop van de persconferentie, als in een financiele aflevering van Medisch Centrum West, alsnog best iets kwijt over zijn praatgrage patient. Van een nieuw krediet van 250 miljoen dollar aan de in dringende geldnood verkerende Parretti is vooralsnog geen sprake, aldus Brutschi.

CLBN, de beursgenoteerde dochter van de machtige Franse overheidsbank Credit Lyonnais, zit met een probleem. De naam van de bank - met ruim 2 miljard gulden in 200 filmprojecten een van de grootste financiers van onafhankelijke filmproducenten ter wereld - wordt in de internationale financiele pers en cinematografische vakbladen als Variety voortdurend in een adem genoemd met filmtycoon Parretti en diens zakenpartner Florio Fiorini. En nu de crediteuren van het tweetal steeds langer op hun geld moeten wachten en er in de VS zelfs een faillissementsprocedure in gang is gezet, wordt de vraag gesteld wat de risico's voor CLBN zijn.

De bank is al jaren betrokken bij de financieren van zaken van Fiorini en vooral Parretti. Nadat dit kleurrijke zakenduo een spoor van financieel-politieke schandalen in Europa had getrokken, besloot het zijn vleugels wijder uit te slaan. Eerst via de overneming van de praktisch failliete Cannon-groep, die vervolgens werd omgedoopt in Pathe Communications.

Het idee van de vorming van een omvangrijk Europees mediaconcern dat het tweetal vervolgens wilde ontwikkelen onder de vleugels van het Amsterdamse beursfonds Bobel leed schipbreuk. De Amsterdamse beurs schrapte bij wijze van waarschuwing voor de beleggers Bobel van de officiele markt.

Vorig jaar kwam het duo sterk terug met de geslaagde overneming van het noodlijdende Amerikaanse filmbedrijf MGM-UA voor het bedrag van 1,3 miljard gulden. Inmiddels had vooral de naam Parretti de glans van internationale allure gekregen die zijn zakelijke transacties zo ernstig moesten ontberen. Behalve diens regelmatige aanvaringen met jusitie bleek vooral de herkomst van zijn gelden een dankbaar terrein voor speculaties. En daarbij kwam huisbankier CLBN in het vizier, die in ieder geval in het verleden voor honderden miljoen guldens had geinvesteerd in het filmbedrijf Pathe Communications.

Parretti en Fiorini bevinden zich in toenemende mate in de financiele problemen. Voor de Nederlandse situatie blijft dit beperkt tot de langzame verwaarlozing van de Randstedelijke bioscopen (in beheer van Cannon). Maar in de VS zijn een aantal schuldeisers het wachten beu en hebben een faillissementsprocedure ingezet.

Het inmiddels omgedoopte MGM-Pathe heeft het resterende vertrouwen in de kredietwaardigheid tot nu toe weten te handhaven door te wijzen op een krediet van 250 miljoen gulden van CLBN. Maar nu CLBN stelt dat de onderhandelingen over de lening nog in volle gang zijn, zou het wel eens gedaan kunnen zijn met het laatste restje geduld van veel schuldeisers.

Hoewel Brutschi gisteren erkende dat CLBN “very deep” in MGM-Pathe zat, deed de bank vooral haar best de betrokkenheid waar mogelijk te retoucheren. Nee, CLBN heeft het monsterbod op MGM door Pathe niet gefinancierd, aldus Brutschi. En achter de passage in het verslag van de raad van commissarissen, waarin voor het eerst werd gerept over “de verleende grote (film-) kredieten” als regelmatig terugkerend punt van de agenda moest niets bijzonders worden gezocht. Alle substantiele kredieten worden immers in deze vergadering behandeld, aldus Brutschi. Waarmee overigens niet duidelijk werd waarom de expliciete melding in voorgaande jaren achterwege bleef.

Ongeveer tien procent van de kredietportefeuille van 22 miljard gulden is gestoken in de filmfinanciering en ongeveer weer tien procent daarvan heeft CLBN op dit moment in MGM-Pathe gestoken. Dat komt neer op een relatief bescheiden 220 miljoen gulden, die voor het grootste deel is verleend in de vorm van financiering per filmproject, aldus Brutschi.

Van een zakelijke kredietverlening voor MGM-Pathe zou geen sprake zijn en dat CLBN voor honderden miljoenen dollars bij Parretti's filmactiviteiten is betrokken - zoals ondermeer in de Variety en The Los Angeles Times wordt beweerd door bronnen die zeggen goed op de hoogte te zijn van situatie binnen de bank - verwees Brutschi dan ook krachtig van de hand. Ook met de financiering van de andere onderdelen van Parretti's ingewikkelde zakennetwerk heeft de bank niets te maken, aldus Brutschi.

Vooral dat laatste is opmerkelijk, aangezien de bank tot voor kort direct en indirect nauw bij de onoverzichtelijke wirwar van zakelijke transacties van de Italiaan betrokken was. Zodat de conclusie geen andere kan zijn dan dat in ieder geval CLBN de buitenwacht graag wil laten weten dat de zakelijke banden met Parretti minder innig zijn geworden en daarmee ook de risico's hanteerbaar zijn. Of dit evenwel ook geldt voor de Franse moedermaatschappij is minder duidelijk.

    • Steven Adolf