De politiek van Ataturk in de twintiger jaren om ...

De politiek van Ataturk in de twintiger jaren om Turkije als compacte natie te stichten met zo weinig mogelijk vreemde nationaliteiten binnen de grenzen, blijkt zeventig jaar later de enige juiste in het licht van de etnische problemen in Joegoslavie en de Sovjet-Unie. S. de Boer, Rijksuniversiteit Groningen

Het latterlijk vertalen van jargon dat betrekking heeft op computers, kan tot een sterkere verminking van de Nederlandse taal leiden dan gebeurt door directe overname van Engelse termen. Erik Kouwenhoven, Universiteit van Amsterdam

Elke burger wordt geacht de wet te kennen. Daarom is het onbegrijpelijk dat onderwijs in het recht in Nederland tot een klein aantal schooltypen beperkt is. Kees van Deemter, Universiteit van Amsterdam.

Het spelen van oude muziek op authentieke instrumenten is niet zinvol, omdat in het geval de desbetreffende componisten de beschikking hadden gehad over hedendaagse instrumenten, zij hun muziek daarop hadden laten spelen. Wil men echter toch op authentieke wijze spelen dan dient het geproduceerde dienovereenkomstig vals te zijn. Jos Keurentjes, Landbouwuniversiteit Wageningen