Buurtbewoners protesteren tegen tippelzone in Arnhem

ARNHEM, 9 april - Ongeveer tweehonderd bewoners van enkele wijken rond een beoogde tipppelzone in Arnhem hebben gisteren met hun zeer luidruchtige aanwezigheid tijdens een vergadering van de gemeenteraad geprotesteerd tegen de plannen van de gemeente. Eerder die middag hadden zij met auto's luid toeterend een demonstratieve tocht gemaakt door de beoogde zone, die midden in het stadscentrum ligt.

Niet alleen de bewoners, ook de gebruikers van in de wijken gevestigde kantoren zijn tegen de beoogde tippelzone, zo bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering. De dienstcommissie van het Arnhemse arrondissement, die werknemers vertegenwoordigt van het in de zone gelegen Paleis van Justitie, liet weten te vrezen voor de veiligheid van het personeel. De directeur gerechtelijke ondersteuning van het arrondissement, mr. T. Gerritsen, zei het onbegrijpelijk te vinden dat de gemeente zo'n voorziening wil realiseren “in de directe omgeving van een gebouw met normhandhavers”.

Het Arnhemse CDA had gisteren in de gemeenteraad een interpellatie over de kwestie aangevraagd. De partij wil dat de bewoners en gebruikers van de kantoren in de betrokken wijken alsnog gelegenheid tot inspraak wordt geboden. De totnogtoe gehouden bijeenkomsten voor de buurtbewoners hadden een louter informatief karakter.

B en W van Arnhem lieten gisteren weten dat zij zich over de kwestie zullen beraden. Het bevreemdde overigens veel gemeenteraadsleden dat het CDA - dat geen zetel heeft in het Arnhemse college van B en W - de kwestie ter sprake wilde brengen in de raad. Morgen vergadert immers een breed samengestelde raadscommissie over het onderwerp.