Brazilianen beginnen weer met de export van koffie

SAO PAOLO, 9 APRIL. Brazilie is maandag weer begonnen met de uitvoer van koffie. Op 22 maart zette 's werelds grootste koffie-exporteur de uitvoer stop omdat het land overwoog aan te sturen op een internationale overeenkomst voor beperking van de koffie-export. Dat besluit wekte verbazing in de koffiewereld omdat Brazilie een systeem voor exportbeperking in 1989 torpedeerde.

De hervatte koffie-export geschiedt onder dezelfde voorwaarden als voor de opschorting. Volgens Joaoa Maia, plaatsvervanger van minister van economische zaken Zelia Cardoso de Mello, werd de export opgeschort om de overheid in staat te stellen de positie van Brazilie op de koffiemarkt te beoordelen en een analyse te maken van de marktmechanismen in de koffiehandel.

Maia sprak tegen dat de regering met de hervatting van de uitvoer heeft toegegeven dat het stopzetten van de koffie-uitvoer een vergissing is geweest.

Deskundigen hebben gezegd dat het opschorten van de export een ramp is. De wereldkoffiemarkt is er onzeker door geworden en de Braziliaanse koffieproducenten zullen er op de lange duur schade van ondervinden, menen zij. (UPI)