Beladingsgraad KLM stijgt in maart

De beladingsgraad van de KLM is in maart ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar gestegen van 72,0 naar 73,1 procent. Over het per 31 maart beeindigde boekjaar 1990-91 daalde de beladingsgraad echter van 71,5 tot 71,2 procent.

Het totale vervoer in maart nam met 4,5 procent toe van 377,6 miljoen tot 394,5 miljoen tonkilometer. In die maand nam de produktie toe van 524,5 miljoen tot 539,5 miljoen tonkilometer. De grootste stijging in maart deed zich voor bij het vrachtvervoer op de lijndiensten dat van 179,6 miljoen tot 200,7 miljoen tonkilometer toenam. Het passagiersvervoer nam af van 190,6 miljoen tot 184,5 miljoen tonkilometer.

Over het gehele boekjaar nam het totale vervoer met 5,8 procent toe van 4399,4 miljoen tot 4654,9 miljoen tonkilometer.