'Wildgroei in hoogbouw is negatief voor Amsterdam'

AMSTERDAM, 8 april - De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) heeft alarm geslagen over de toenemende hoogbouw in Amsterdam. Extreme hoogbouw heeft negatieve effecten op de omgeving, zo stelt de ARS in een dit weekeinde verschenen overzicht van hoogbouwprojecten in de hoofdstad. De oude, bestaande stad en het vlakke landschap daaromheen dreigen door dit bouwtype beheerst te worden.

De raad acht het ontoelaatbaar dat steeds meer bouwwerken omhoog schieten uitsluitend “om redenen van gewin en aanzien van het investeringsproject”. Als voorbeeld noemt de raad de plannen voor de bouw van een 210 meter hoge kantoortoren bij het station Sloterdijk.

Er zouden alternatieven moeten worden ontwikkeld die uitgaan van clusters van hoge gebouwen en die het profiel van de stad en het vlakke land eromheen in hun waarde laten.

Volgens de raad is men tot nu toe alleen bij de IJ-oevers (75 a 100 meter hoog) van een bepaald patroon uitgegaan. Bij de andere hoogbouwprojecten in de Amsterdamse binnenstad (bij het CS, nabij het Waterlooplein, bij de Nieuwe Zijds Kolk en mogelijk ook de Vendex-driehoek) is geen sprake van planning. “Het zijn zuiver toevallige bouwplekken waar de initiatiefnemers en architecten hun zinnen op hoogbouw hebben gezet”, aldus de ARS.

Al eerder waarschuwde de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening in de brochure “Krijgt elk stadsdeel zijn eigen toren?” voor wildgroei aan hoogbouw, die niet meer wordt ingetoomd vanuit een centraal punt.