VVD: geen inperking van stroom asielzoekers

AMERSFOORT, 8 april - Het VVD-partijkader heeft zaterdag met grote meerderheid de wens van een van de afdelingen verworpen om “paal en perk aan de instroom van asielzoekers” te stellen.

De VVD houdt vast aan de opvatting dat “onze traditionele gastvrijheid aan politiek vervolgden” hoog moet worden gehouden.

Tegelijk stelt de partij dat Nederland geen massa-immigratieland kan zijn en dat inburgering doel van het vreemdelingenbeleid moet zijn.

Beheersing van de Nederlandse taal “kan worden verlangd”. De culturele verscheidenheid door de aanwezigheid van vreemdelingen in Nederland beschouwt de partij principieel als een verrijking. Dit werd verwoord in het rapport Ongebroken Lijnen, een discussiestuk over de liberale koers in de jaren '90, dat dit weekeinde tijdens een bijzondere ledenvergadering van de VVD in Amersfoort werd besproken.

Vanuit de partij waren diverse resoluties ingediend tegen de als te weinig concreet ervaren vreemdelingenparagraaf. Het verst ging de afdeling Wageningen die wilde vastleggen dat asielzoekers worden aangetrokken door “het verziekte sociale stelsel”. Het was “hoog tijd” om asielzoekers buiten de deur te houden; omdat er in Nederland te weinig werk is moet “de uitstroom” van vreemdelingen worden bevorderd.

De samenstellers van het rapport, maar ook andere afdelingen bestreden deze stelling. Het Kamerlid Wiebenga zei dat de discussie “op een zuivere manier” diende te worden gevoerd en niet moest worden “ontsierd” door deze resolutie. Namens de commissie zei mr. F.

Korthals Altes de tekst “ongelukkig” te vinden en er “verre afstand” van te nemen. Hij betoogde dat er scherp onderscheid moest worden gemaakt tussen illegale immigranten met economische motieven en politieke vluchtelingen.

De vergadering ging wel zonder veel discussie akkoord met resoluties waarin het belang van de eigen taal en cultuur van vreemdelingen werd gerelativeerd. Volgens de afdeling Zutphen kan het “overdreven koesteren” daarvan het assimilatieproces “onnodig verlengen”.

Wageningen sprak uit dat “betwijfeld kan worden” of er wel sprake is van cultuurverrijking. Wassenaar liet vastleggen dat “bij brede lagen van de bevolking een groeiende vrees en onbehagen bestaat tegenover de stroom vreemdelingen naar ons land”. Reden voor de resolutie van de afdeling is dat “het uitspreken van bezorgdheid niet mag worden overgelaten aan politici van bedenkelijk allooi die inspelen op duistere gevoelens”.

Door het grote aantal van 531 resoluties werd de behandeling van het rapport tijdens het tweedaagse congres niet voltooid.