Verdeelde reacties in politiek op Kaderbrief

DEN HAAG, 8 april - Het CDA heeft “verheugd” gereageerd op de Kaderbrief, waarin minister Kok (financien) schrijft dat de financiele problemen van het Rijk via bezuinigingen moeten worden opgelost en niet via een verhoging van de belastingen.

“De richting strookt met het uitgangspunt van het CDA”, zei vanmorgen financieel woordvoerder Terpstra. De PvdA-fractie wil nog niet op de Kaderbrief reageren, waarin minister Kok voorstelt om volgend jaar voor een bedrag van 3,6 miljard gulden te bezuinigen.

“1992 ziet er somber uit”, zei minister Andriessen (economische zaken) gisteren voor de Avro-microfoon. Volgens hem gaan de extra bezuinigingen vooral ten koste van het “mooi, nieuwe beleid”.

In de Kaderbrief, die vrijdag in de ministerraad wordt besproken, moeten de departementen volgend jaar voor ruim twee miljard gulden bezuinigen; ruim 55 procent van het totale bezuinigingsbedrag. Verder wordt een aantal maatregelen die het kabinet in de Tussenbalans heeft voorgesteld, versneld uitgevoerd.

In de Tussenbalans, die eind februari in de Tweede Kamer werd behandeld, wil het kabinet voor een bedrag van 17 miljard gulden ombuigen. Daarnaast, schrijft minister Kok in de Kaderbrief, moet er nog voor een bedrag van 3 miljard gulden extra worden bezuinigd om in 1994 een financieringstekort te realiseren van 3,25 procent van het nationaal inkomen.

Het versneld uitvoeren van Tussenbalans-maatregelen moet volgend jaar 700 miljoen gulden opleveren. Hierbij gaat het met name om subsidies die eerder worden afgeschaft.

De financieel specialist van de VVD, De Korte, reageerde zaterdag op de Kaderbrief tijdens de bijzondere ledenvergadering van zijn partij in Amersfoort. De Korte zet vraagtekens bij de omvang van het te bezuinigen bedrag: Kok wil 3,6 miljard gulden ombuigen, terwijl het Centraal Planbureau 5 miljard gulden noodzakelijk vindt. De Korte vreest dat 1992 op deze manier een verloren jaar zal worden.

Volgens hem hanteert minister Kok net als voor de begroting van 1991 de kaasschaaf. Voorzover er al geregeerd wordt, maakt het kabinet geen duidelijke keuzes en worden belangrijke beslissingen vooruit geschoven, aldus de VVD'er. De Korte is er wel tevreden over dat Kok niet heeft besloten tot extra belastingverhogingen. Hij tekent aan dat de verdubbeling van de boetes die Kok voorstelt al eerder is gesuggereerd door de VVD.