Premie voor militairen die vrijwillig opstappen

DEN HAAG, 8 april - Militair en burgerpersoneel dat vrijwillig bij Defensie opstapt kan rekenen op een startsubsidie voor een eigen bedrijf of een eenmalige uitkering voor vertrek. De hoogte van die laatste premie kan oplopen tot zes maanden salaris. De aansprak op wachtgeld komt bij vrijwillig vertrek te vervallen.

Dat is een van de voorstellen die Defensie heeft gedaan bij een informele vergadering van de belangenverenigingen van personeel.

Binnenkort komen de voorstellen formeel aan de orde. Bij Defensie moeten de komende jaren 20.000 personeelsleden verdwijnen op een bestand van 125.000. Minister Ter Beek (defensie) geeft niet langer de garantie dat dat zonder gedwongen ontslagen kan gebeuren hoewel dat bij het sociaal plan, waarover nu wordt onderhandeld, wel zoveel mogelijk wordt geprobeerd door herplaatsingen en vervroegd uittreden.

Ook wil Defensie alles in het werk stellen personeel dat overtollig wordt bij andere departementen of overheidsinstellingen te plaatsen.

Met andere ministeries wordt daarover overleg gevoerd. Defensie biedt het personeel behalve vertrekpremies ook studiefaciliteiten, zoals de mogelijkheid omscholingscursussen te volgen. Defensie wil dat het personeel zelf actief naar een andere werkkring zoekt als hun baan op Defensie door bezuinigingen of herstructurering van de krijgsmacht komt te vervallen. Ook wil Defensie actief in een vroeg stadium onderzoeken of banen buiten de rijksoverheid kunnen worden gevonden.