Opnieuw kabinetswijziging in Irak

NICOSIA, 8 april - De Iraakse president Saddam Hussein heeft zaterdag voor de tweede maal in ruim twee weken zijn kabinet gewijzigd. Ditmaal benoemde hij zijn schoonzoon en neef Hussein Kamel Hassan tot minister van defensie, in plaats van luitenant-generaal Saadi Tu'ma Abbas die kennelijk de prijs betaalt voor het falen van het Iraakse leger tegen de geallieerde macht. Generaal Abbas, een held uit de oorlog tegen Iran, heeft het ministerie van defensie drie maanden geleid. Hij is nu benoemd tot speciaal militair adviseur van Saddam Hussein, een ceremoniele functie.

Brigade-generaal Hussein Kamel Hassan was tot dusverre minister van industrie en militaire industrialisatie en waarnemend minister van oliezaken. In die functies wordt hij opgevolgd door zijn tweede man, generaal Amer Hammoudi al-Saadi. De ministeries zouden echter onder de controle van Hussein Kamel Hassan blijven.

Een andere neef van Saddam, Ali Hassan al-Majeed, werd in maart, toen de shi'itische en Koerdische opstanden tegen het bewind in Bagdad losbarstten, benoemd tot minister van binnenlandse zaken. Zowel Ali Hassan al-Majeed als Hussein Kamel Hassan, beiden mannen van de harde lijn, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de onderdrukking van de opstanden.

Hussein Kamel Hassan heeft de afgelopen jaren Iraks ambitieuze bewapeningsprogramma geleid, waarbij hij gebruik maakte van een schimmig netwerk van bedrijven om Westerse militaire technologie te bemachtigen. Verwacht wordt dat hij met behulp van dit geheime netwerk zal proberen de ontmanteling van Iraks militaire complex - waartoe de Veiligheidsraad heeft bevolen - te ontduiken. (Reuter, AP)