Krant duurder voor verwerken van oud papier

DEN HAAG, 8 april - Het inzamelen en afleveren van oud papier kan voorlopig gewoon doorgaan. Minister Alders (milieubeheer), de papierhandel en de gemeenten staan op het punt een overeenkomst te tekenen, die waarschijnlijk voor zes maanden zal gelden.

Intussen zoeken de partijen naar een blijvende oplossing voor de kosten die met het inzamelen en verwerken van oud papier zijn gemoeid.

Alders denkt daarbij aan een heffing van bijvoorbeeld een cent op kranten, tijdschriften en folders, maar laat het liever aan de bedrijven zelf om met oplossingen te komen. Waar het de minister om gaat is dat, overeenkomstig het algemene milieubeleid, de kosten van inzameling en verwerking tot uitdrukking komen in de prijs van het produkt.

De overeenkomst die dezer dagen op papier wordt gezet, houdt in dat oud-papierhandelaren geen geld zullen vragen voor papier dat bij hen aan de poort wordt afgeleverd. Gaan de handelaren zelf het papier bij verenigingen, kerken en dergelijke afhalen, dan mogen ze daarvoor 2 cent per kilo rekenen. De gemeenten blijven het inzamelen van oud papier subsidieren, althans dat zal de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ze adviseren.

De inzameling van oud papier, in Nederland voor 70 procent de grondstof voor het maken van nieuw papier, kwam een paar weken geleden op losse schroeven te staan. De Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) en de VNG kwamen met elkaar in conflict over de prijs die voor oud papier mag worden gerekend en, in het verlengde daarvan, de hoogte van de subsidie die een gemeente aan inzamelaars geeft. De VNG adviseerde de gemeenten de offerte van de VNP niet te aanvaarden.

De VNP meende dat de gemeentelijke subsidie 10 cent zou moeten zijn, in plaats van de 3 tot 5 die de meeste gemeenten geven. VNP-voorzitter G. van Reenen becijfert dat de gemeenten daarmee nog goedkoop uit zijn; zouden ze het oud papier als afval moeten verwerken, dan kost dat volgens hem 13 cent per kilo. Het probleem voor de gemeenten is dat ze voor een hogere subsidie de reinigingsrechten zouden moeten verhogen. De VNP rekent erop dat de meeste gemeenten hun subsidie zullen verhogen (en dat steden als Amsterdam en Rotterdam aan het inzamelsysteem gaan meedoen) en zegt dat de papierhandel zelf het komende half jaar 20 miljoen gulden op tafel legt om het systeem in stand te houden.

Een eventuele heffing op kranten en tijdschriften stuit bij de VNP niet op bezwaar, maar Van Reenen zegt dat de invoering daarvan veel meer afhankelijk s van de instemming van uitgevers. De vereniging De Nederlandse Dagbladpers (NDP) reageerde vandaag afwijzend op de suggestie van Alders.

Volgens de VNP is er veel voor te zeggen het “unieke Nederlandse inzamelsysteem” in stand te houden, maar moet er een oplossing komen voor situaties waarin de oud-papierprijs door marktomstandigheden zo laag wordt dat het inzamelen niet lonend is. Die situatie heeft zich nu voorgedaan doordat grote hoeveelheden Duits oud papier op de Nederlandse markt terecht zijn gekomen. Veel Duitse gemeenten laten het papier apart ophalen, maar de capaciteit in Duitsland om oud papier te verwerken schiet tekort.