Kempen met nieuw ethisch fonds

De Amsterdamse effectenbank Kempen & Co komt met een 'ethisch' beleggingsfonds dat niet zal beleggen in bijvoorbeeld ondernemingen die slechte relaties hebben met de vakbonden of die zich weinig inspannen voor het oplossen van milieuproblemen.

Op het fonds, dat Het Andere Beleggingsfonds (ABF) zal heten, kan tot en met 14 mei worden ingeschreven. In het voorlopige prospectus staat dat Kempen voor ABF beursnotering wil aanvragen op de parallelmarkt.

Het ABF zal wereldwijd beleggen met 70 procent in vastrentende waarden en 30 procent in aandelen.

ABF krijgt een open-end karakter, waardoor het fonds eigen aandelen kan inkopen bij overmatig aanbod en kan afgeven bij vraag. Hierdoor is het mogelijk dat de beurskoers binnen een bepaalde marge meeloopt met de intrinsieke waarde van de aandelen. Het fonds heeft de fiscale status van beleggingsinstelling en betaalt derhalve geen vennootschapsbelasten indien de inkomsten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar aan aandeelhouders worden uitgekeerd .