Kabelexploitant op vingers getikt; De macht van de televisiekijker

Een boze televisiekijker kan soms veel invloed hebben. Een klacht van een Nijmeegse kijker tegen het van de kabel halen van de Belgische zender BRT 2 door de kabelexploitant is gehonoreerd. BRT 2 is sinds kort weer in Nijmegen te ontvangen in het zogenoemde 'grote pakket' van ongeveer twintig zenders.

Voor BRT 2 en de muziekzender MTV, dat eveneens van de kabel werd gehaald, kwamen de nieuwszender CNN en de zender TRT in de plaats.

Laatstgenoemde zender verzorgt programma's in de Turkse taal. Een service waar volgens de Nijmeegse kabelexploitant 'Kabel Nijmegen BV'

behoefte aan was vanwege de aanzienlijke Turkse gemeenschap. De maatregel, die werd genomen ten tijde van de Golfoorlog, zou van tijdelijke aard zijn. Maar een kabelabonnee die vond dat hij ten onrechte afgesloten werd van een aantal Belgische tv-series tekende bezwaar aan tegen deze gang van zaken.

De kijker zei zich te baseren op artikel 65 van de Mediawet. Volgens dat artikel moeten televisieprogramma's van de Nederlandstalige openbare omroepdienst worden doorgegeven naar alle aangeslotenen op de kabel. Het Commissariaat voor de Media stelde de Nijmeegse klager in het gelijk en liet dit de Zuidgelderse Nutsbedrijven, waaronder Kabel Nijmegen BV valt, weten.

Beleidsmedewerker J. Vosselman Bos van de afdeling Zendtijd- en toezichtzaken van het Commissariaat voor de Media zegt: “Programma's van de binnenlandse omroep die door de kabelexploitant goed te ontvangen zijn moeten worden doorgegeven. Alle Hilversumse zenders, lokale en regionale zenders of de Nederlandstalige uitzendingen van de Belgische omroep: voor allen geldt dat als ze goed te ontvangen zijn dan moeten ze worden doorgegeven.”

Een woordvoerder van de gemeente Nijmegen - die voor negentig procent aandeelhouder van Kabel Nijmegen BV is - verwijst naar een discussie van vier jaar geleden, toen begonnen werd met de doorgifte televisiezenders via de kabel. In die aanvangsfase meende de kabelexploitant dat indien de normale gebruiker met eigen voorzieningen een bepaalde zender niet zou kunnen ontvangen, de kabelexploitant ook niet verplicht zou zijn dat wel te doen.

De Nijmeegse kabelexploitant, zelf niet voor commentaar beschikbaar, zou zich volgens Vosselman Bos hebben beroepen op de 'bovenmatige inspanning' die het moest verrichten om de Belgische zender door te geven op de kabel. De antenne voor de zender was volgens de kabelexploitant uitzonderlijk gesitueerd, bovenop het Nijmeegse Universiteitsgebouw.

“Maar de wet heeft het over een gebruikelijke antenne, niet over opstellingscondities”, aldus de woordvoerder van het Commissariaat voor de Media, “Je mag verwachten dat alle kabelbeheerders altijd de gunstigste plaats voor hun ontvangstinstallaties zullen kiezen.”

Waarnemend directeur J. Davids van de overkoelende organisatie van kabelexploitanten, VECAI (Vereniging van exploitanten en machtiginghouders van centrale antenne inrichtingen), zegt: “Je moet uitgaan van een voor de grootte van het kabelnet redelijke ontvangstinstallatie. Het is theoretisch denkbaar dat je met de meest 'sofisticated' apparatuur de BRT kan ontvangen, maar als je allerlei apparatuur moet installeren om dat signaalstoringsvrij door te geven dan hoef je dat niet te doen. Er mogen van de kabelexploitant geen bovenmatige inspanningen verwacht worden.”

Inmiddels is in Nijmegen de BRT 2 weer gewoon te ontvangen. Over de ontvangst van MTV is men nog in onderhandeling. MTV zou niet willen betalen om uitgezonden te worden, maar daarvoor juist geld willen ontvangen.

    • Hans Moll