Iran heropent zijn grens voor vluchtelingen Irak

TEHERAN- ULUDERE, 8 april - Iran heeft vandaag zijn grens met Irak voor vluchtelingen heropend, nadat het die gisteren had gesloten toen bijna 700.000 Koerden en shi'ieten op zijn grondgebied waren gearriveerd. In Turkije zijn tot dusverre 280.000 vluchtelingen aangekomen. Amerikaanse vliegtuigen hebben boven Noord-Irak voedsel en andere hulpwaren voor vluchtelingen uitgeworpen.

Radio Teheran meldde gisteravond dat Iran niet meer vluchtelingen kon accepteren, maar dat er nog honderdduizenden voor de grens stonden te wachten. Volgens radio Teheran hadden 10 Hercules C-130 transportvliegtuigen van de luchtmacht en een Boeing 747 in totaal 170 ton levensmiddelen en andere hulpgoederen naar de grensprovincies overgebracht. Gebrek aan voedsel en dergelijke maakte het onmogelijk meer vluchtelingen op te vangen. Iran heeft tot dusverre, in tegenstelling tot Turkije, weinig buitenlandse hulp daarbij ontvangen.

Maar Seyed Shamseddin Khareghani, Irans topdiplomaat in Londen, zei vandaag voor de BBC dat Iran alleen tijd nodig had om de vloed vluchtelingen, voornamelijk Koerden die voor de Iraakse troepen op de vlucht zijn, maar ook shi'ieten uit het zuiden, te kunnen beheersen, en dat de grens weer open zou gaan. Hij vroeg om internationale hulp voor de vluchtelingen. “De Koerden hebben er wanhopig behoefte aan.

Ze hebben behoefte aan voedsel, medicijnen, onderdak, artsen, alles.'' Hij beschreef de Iraakse behandeling van de Koerden als genocide.

Later kondigde het hoofd van de Iraanse Rode Halve Maan aan dat de grens weer open was. Hij zei dat de vluchtelingenstroom sinds gisteravond nog was versneld. Ook hij vroeg om snelle internationale hulp.

Amerikaanse transportvliegtuigen, begeleid door gevechtstoestellen, zijn gisteren een driedaagse operatie begonnen voedsel, tenten en dekens uit te werpen boven het Iraakse grensgebied met Turkije, om de honderdduizenden Koerden die naar Turkije onderweg zijn te helpen.

Onder andere werden voorraden uitgeworpen boven de Haj Omran pas, waar meer dan 250.000 vluchtelingen zijn verzameld op weg naar de grens.

Ook Franse en Britse vliegtuigen nemen deel aan deze hulpinspanning. Turkije zelf heeft sinds woensdag 800 ton voedsel aan de vluchtelingen geleverd, aldus de gouverneur van de grensprovincie Sirkan.

De Amerikaanse minister van buiitenlandse zaken James Baker liet vanochtend in de Turkse hoofdstad Ankara doorschemeren dat Washington bereid is de hulp aan de Iraakse vluchtelingen aan de Turkse grenzen uit te breiden. De VS hebben daarvoor tot dusverre 10 miljoen dollar uitgetrokken. Baker zei dat voor zijn vertrek naar het grensgebied om een blik te werpen op de vluchtelingencrisis.

Volgens Baker is een zeer grote internationale hulpinspanningen noodzakelijk, van alle internationale organisaties, maar gecoordineerd “door een bron”, vermoedelijk de VN. “We kunnen niet onverschillig blijven tegenover de wreedheden en het menselijk lijden in Irak”, zei hij. Maar hij onderstreepte tevens het centrale punt in de Amerikaanse politiek, dat Washington niet bereid is bij de strijd betrokken te raken.

Iraakse troepen drongen gisteren dieper door in Koerdisch gebied, en ontketenden daarmee een nmieuwe vluchtelingengolf. Volgens Koerdische rebellen vielen zij gisteren de stad Salahedin aan, 30 kilometer ten noorden van Arbil. De gevechten zouden nog voortduren.

Irak veroordeelde gisteren de Amerikaanse voedselhulp aan de vluchtelingen. Volgens vice-president Taha Mohieddin Marouf had Washington in de eerste plaats de uittocht aangemoedigd, en waren de vluchtelingen bovendien op weg naar de grens uit angst voor intimidatie door “subversieve elementen”. Frankrijk, Groot-Brittannie, Iran en Turkije werden ervan beschuldigd “het ongeluk van de Koerden voor politieke doeleinden uit te buiten”.

In zijn eerste uitlatingen over de shi'itische en Koerdische opstanden sinds deze vorige week door het leger werden neergeslagen, zei president Saddam Hussein gisteren dat het ging om de “,ernstigste samenzwering tegen de eenheid van het land en zijn soevereiniteit”.

Hij beloofde niettemin de aangekondigde democratiseringsplannen ten uitvoer te leggen. “We moeten allen (..) kritiek oefenen en zelfkritiek, fouten blootleggen, onze fouten corrigeren en onze nationale strijhd naar een nieuw niveau verheffen”, zei hij. (Reuter, AFP, AP)