EMU

In het redactioneel commentaar 'Continuiteit in grijsheid' (NRC Handelsblad, 26 maart) wordt de regering gebrek aan originele gedachten en initiatief verweten in verband met de vraagstukken waarmee het Nederlands voorzitterschap van de EG zich de tweede helft van dit jaar geconfronteerd ziet.

In het artikel interpreteert de redactie de afkorting EMU tot tweemaal toe als 'Europese Monetaire Unie' in plaats van 'Economische en Monetaire Unie'. Wie de perscommuniques van de verschillende vergaderingen van de Europese Raad heeft gelezen weet dat de Economische Unie en Monetaire Unie twee onlosmakelijke elementen van de EMU zijn, waarvan de Europese Raad altijd heeft gesteld dat zij parallel vooruitgang dienen te boeken. Minister van den Broek mag misschien geen nieuwe ideeen over het afronden van de EMU-onderhandelingen in zijn regeringsnota hebben weergegeven, de ironie van het lot (of was het een verschrijving van de redactie?) wil dat zijn collega minister Kok over de Monetaire Unie wel ideeen heeft, blijkens zijn brief (NRC Handelsblad, 29 maart) aan president Duisenberg van de Nederlandse Bank. Misschien vergeten een afschrift naar BZ te sturen? Blijft natuurlijk de Economische Unie, waar nog heel wat hete hangijzers uit het vuur zijn te halen, zoals de controle op exessieve begrotingstekorten. Hiervoor kan BZ ook vast wel terecht bij minister Kok.

    • A. Italianer