Elsevier vindt kopers voor belang in Pearson

AMSTERDAM, 8 APRIL. Uitgeversmaatschappij Elsevier heeft haar belang van negen procent in het Britse conglomeraat Pearson voor 608 miljoen gulden van de hand gedaan. Dat heeft Elsevier vanochtend bekend gemaakt.

Het belang in Pearson is verkocht aan een conglomeraat van banken bestaande uit Cazenove, Smith New Court Securities en Swiss Bank Corp.

De drie banken zullen het pakket doorplaatsen bij institutionele beleggers. De opbrengst van de verkoop zal worden aangewend voor de financiering van de overneming van de Britse uitgever Pergamon voor 1,5 miljard gulden.

Het belang in Pearson stond voor ongeveer 550 miljoen gulden op de balans van Elsevier. De verkoop zal niettemin boekhoudkundig neutraal uitpakken op de verlies en winst rekening van dit jaar, aldus een woordvoerder.

Elsevier maakte tevens bekend dat het bedrijfsresultaat na belasting het afgelopen jaar zeventien procent toenam tot 343 miljoen gulden.

Per aandeel steeg het bedrijfsresultaat na belasting met zestien procent tot 5,32 gulden (in 1989 4,59 gulden). De totale concernwinst van Elsevier (inclusief buitengewone baten) steeg met 60 procent tot 507 miljoen gulden. Elsevier maakte begin vorige maand reeds voorlopige resultaten bekend in verband met de mededeling dat de Britse uitgever Pearson haar 22,5 procent belang in Elsevier van de hand wilde doen.

De totale winst van Elsevier werd sterk positief beinvloed door de verkoop van het belang in Wolters-Kluwer. Dat leverde een belastingvrije buitengewone bate op van 189 miljoen gulden.

Daartegenover stond een buitengewone last van 23 miljoen gulden, die bestond uit een afboeking van de investering van Pearson in het verlieslijdende tv-station British Sky Broadcasting.

Met betrekking tot het lopende boekjaar verwacht Elsvier dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, het bedrijfsresultaat na belasting in 1991 met ongeveer tien procent zal toenemen. In 1992 zal het groeipercentage wederom hoger zijn, aldus Elsevier. Het in de aandeelhoudersvergadering van 2 mei te bespreken dividendvoorstel luidt 2,10 gulden per aandeel. Over 1989 werd 1,80 gulden dividend uitgekeerd. Het jaarverslag zal verschijnen op 16 april.

Pearson maakte vanochtend bekend dat de winst het afgelopen jaar 226,3 miljoen pond sterling (758 miljoen gulden) bedroeg. Dat is ongeveer tien procent minder dan de 250,5 miljoen pond die in 1989 werd behaald. De omzet nam met vijf procent toe tot 1,54 miljard pond, ruim 5 miljard gulden.