Drs. R.I.J.M. Kuipers is door de minister van ...

Drs. R.I.J.M. Kuipers is door de minister van Financien voorgedragen als directeur van de Inspectie der Rijksfinancien en tevens als plaatsvervangenddirecteur-generaal van de Rijksbegroting.

De heer Kuipers (37) is sinds 1977 in dienst van Financien. In 1988 werd hij op ditzelfde ministerie directeur Begrotingszaken. Als directeur-generaal van de Rijksbegroting van het ministerie van Financien werd drs. G.H.O. van Maanen voorgedragen. De heer van Maanen (40) is sinds 1976 in dienst van het ministerie waar hij onder andere hoofd bureau beleidsvoorbereiding was. Mr. D.E. Witteveen is voorgedragen als directeur-generaal voor Fiscale Zaken van het ministerie van Financien. De heer Witteveen (41) is sinds 1982 aan het ministerie verbonden.