Drs. B.P. Hiddinga is benoemd tot voorzitter van ...

Drs. B.P. Hiddinga is benoemd tot voorzitter van de directie van de B.V. Koninklijke Maatschappij ''de Schelde''.

De heer Hiddinga is lid van de directie en belast met de portefeuilles financien en bedrijfseconomie.