De heer R.J. Vermeulen (38) is benoemd tot ...

De heer R.J. Vermeulen (38) is benoemd tot adjunct-directeur van Nuts Levensverzekering N.V.

Hij gaat zich bezig houden met verzekeringen voor het individuele bedrijf. De heer Vermeulen trad een jaar geleden in dienst van Nuts Verzekering en was daarvoor de verantwoordelijke functionaris voor marketing en verkoop bij een van de in Nederland werkzame, buitenlandse verzekeraars.