DAF verhoogt produktie, voor 150 man werk

EINDHOVEN, 8 APRIL. Vrachtwagenfabrikant DAF neemt 150 man extra personeel in dienst om de produktie van bedrijfswagens op te voeren. Afgelopen jaar nog moest DAF de produktie met bijna 5.000 vrachtwagens verminderen.

Een woordvoerder van DAF heeft dat vanochtend bevestigd. Omdat DAF op dit moment weer produktiepersoneel werft, zal de onderneming voorlopig ook afzien van de herplaatsing van overtollig indirect personeel buiten het bedrijf, zoals eerder aangekondigd.

Daarmee komt DAF tegemoet aan de wensen van de Industriebond FNV. Volgens bestuurder F. Koolen van de bond is 'outplacement' in de huidige omstandigheden “onverenigbaar” met de in gang gezette produktieverhoging. Volgens Koolen heeft DAF dit weekeinde ingestemd met het voorstel van bond om een nog resterende groep van 72 werknemers voorlopig niet over te plaatsen.

De vrachtwagenfabrikant had in november vorig jaar met bonden en ondernemingsraad overeenstemming bereikt over de vermindering tot eind 1991 van de omvang van het indirecte personeel met ongeveer zevenhonderd werknemers. DAF achtte de kostenbesparende maatregel nodig in verband met de afnemende verkopen op de belangrijkste markten. Vooral als gevolg van de ineenstorting van de Britse markt leed DAF vorig jaar een verlies van ruim 227 miljoen gulden. Hiervan betreft 78 miljoen gulden een voorziening ten behoeve van reorganisaties. De personeelsinkrimping zou grotendeels via natuurlijk verloop zonder gedwongen ontslagen plaatsvinden.

Voor 212 medewerkers zou overplaatsing buiten DAF worden gezocht. Hiervan hebben er 140 al een aanzegging voor outplacement gekregen.

Deze aanzeggingen zullen niet worden ingetrokken. Maar de overplaatsing van de 72 overigen wordt opgeschort. Een woordvoerder van DAF zei vanmorgen dat deze gevallen nog worden “bestudeerd”.

Alvorens eventueel alsnog tot eventuele maatregelen over te gaan, zal volgens de DAF-woordvoerder eerst weer met de bonden worden gesproken.

Hij onderstreepte dat het bij de personeelsinkrimping gaat om personeel dat niet direct bij de produktie is betrokken. “En je kunt nu eenmaal moeilijk een boekhouder omscholen tot produktiemedewerker.”

De produktie zakte vorig jaar met bijna 5.000 voertuigen tot 53.785 stuks. De directie van DAF deelde enkele weken geleden bij de presentatie van de jaarcijfers mee dat zij ook voor de eerste helft van 1991 nog een verlies verwacht. Zij waagde zich vanwege de onzekere situatie op de verschillende markten niet aan een voorspelling voor de rest van het jaar.