D66 kiest zeven nieuwe leden Senaatsfractie

DEN HAAG, 8 april--De leden van D66 hebben zaterdag zeven nieuwe leden van de Senaatsfractie gekozen. De vijf zittende leden werden herkozen.

In totaal bevat de nieuwe fractie van D66 vier hoogleraren: Vis (staatsrecht), Soetenhorst-de Savornin Lohman (sociale hulpverlening aan volwassenen), Glastra van Loon (rechten) en Hoefnagels (criminologie). De nieuwe leden zijn Wessel-Tuinstra (oud-Tweede Kamerlid), Van den Bos (Clingendael-medewerker), Spier (architect), Vrisekoop (advocaat) Schuyer (ziekenhuisdirecteur) en Staal (manager).

De fractie bevat nu vijf vrouwen en zeven mannen. Bij D66 worden de kandidaten voor de Kamerfracties direct gekozen door de leden. De stembus sloot zaterdag. Lijsttrekker Vis verwierf 21812 punten, de laatst gekozene -- Schuyer -- trok 7092 punten.

Voor de twaalf zetels die de VVD heeft behouden heeft de partij drie nieuwe leden aangewezen: Van Leeuwen-Schut (oudvoorzitter Emancipatieraad, kandidaat partijvoorzitter), Hilarides (bankdirecteur), Korthals Altes (Tweede Kamerlid, oud-minister, advocaat). Van Leeuwen-Schut is de enige vrouw in deze fractie.

De CDA-fractie van 26 zetels zal acht nieuwe leden bevatten: Braks (KRO-voorzitter, oud-minister), Korte-van Hemel (oudstaatssecretaris), Van Dijk (oudminister), Stevens (fiscalist), Van Gennip (directeur wetenschappelijk bureau van het CDA), Botvan Gijzen (vice-voorzitter van de Raad voor het Jeugdbeleid), Rongen (directievoorzitter van DSM), Eversdijk (Tweede Kamer-lid). De CDA-fractie bevat zeven vrouwen, drie oud-bewindslieden en twee hoogleraren -Boorsma (openbare financien) en Steenkamp (sociaal recht en sociale geschiedenis).

De lijsten van de PvdA en Groen Links voor de Eerste Kamer zijn nog niet vastgesteld. Wel is al duidelijk dat partijvoorzitter Sint van de PvdA tegen de verwachting in niet is verkozen.