Bijna vier miljoen steun voor Koerden

DEN HAAG, 8 april - Nederland stelt 3,8 miljoen gulden ter beschikking voor de opvang van Koerdische vluchtelingen in Turkije en Iran.

Het geld wordt overgemaakt aan de VN-organisatie voor hulp bij rampen, UNDRO. De Nederlandse bijdrage zal worden gebruikt voor de inrichting van opvangkampen, medische zorg en watervoorziening. In een toelichting schrijft het ministerie vanontwikkelingssamenwerking dat het aantal Koerden dat als vluchteling in Turkije wordt toegelaten mede afhankelijk is van de hoeveelheid internationale hulp. Het aantal Koerden dat zich aan de grenzen van Turkije en Iran heeft verzameld wordt geschat op twee- tot vijfhonderdduizend. De vluchtelingen hebben gebrek aan voedsel, schoon water, kleding, dekens, medische hulp en onderdak. Volgens het minsterie zijn vooral kinderen het slachtoffer.