Accijns op benzine wellicht 20 cent hoger

DEN HAAG, 8 april - De benzine-accijns wordt per 1 juli niet met 10, maar waarschijnlijk met 20 cent per liter verhoogd. De verhoging van de motorrijtuigenbelasting gaat niet of in veel beperktere mate door. Het kabinet neemt vermoedelijk deze week een beslissing over deze maatregelen.

Ook het tarief voor het openbaar vervoer gaat waarschijnlijk nog per 1 juli met 5 procent extra omhoog. Deze verhoging, de eerste van een reeks die voor de komende jaren op het programma staat, komt in plaats van de extra strip in stad- en streekvervoer.

Het kabinet rekent er op dat in Duitsland de benzine-accijns eveneens fors wordt verhoogd, wellicht met 25 pfennig per liter. Dat maakt het mogelijk de accijnzen in Nederland met meer dan een dubbeltje te verhogen, omdat door de Duitse maatregel het 'grenseffect'

(Nederlandse auto's die over de grens tanken) vermindert. Verhoging van de accijnzen heeft de voorkeur van de Nederlandse regering boven stijging van de motorrijtuigenbelasting (MRB). De bedoeling is niet zozeer het autobezit, alswel het autorijden duurder te maken. De MRB-verhoging die het kabinet eerder had voorgesteld bedroeg gemiddeld 135 gulden per auto.

Dieselaccijns wordt per 1 juli eveneens verhoogd, waarschijnlijk met 8 cent. LPG-rijders wacht wel een verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Het kabinet heeft voorlopig afgezien van invoering van accijns op LPG, wegens de problemen met de controle die daarbij worden voorzien.

Een kabinetsbeslissing over de accijnzen op motorbrandstof heeft gewacht op een reactie van de openbaar-vervoerbedrijven op de voorstellen van minister Maij-Weggen (verkeer) over de tarieven. Door een afspraak in het regeerakkoord zijn de kosten van het autorijden en de tarieven van het openbaar vervoer min of meer aan elkaar gekoppeld.

De reactie gaat dezer dagen de deur uit en luidt afwijzend. Maij-Weggen wil, in plaats van de extra strip, de tarieven de komende jaren met achtereenvolgens 10, 12 en 12 procent verhogen en een deel al dit jaar binnenhalen.