Winst Elevator 42 pct omlaag

De winst van de Nederlandse Elevator Beleggingsmaatschappij (belegging in HES Beheer) is in 1990 met ruim 42 procent gedaald van 1,49 miljoen gulden tot 857.000 gulden.

De directie stelt voor het dividend te verlagen 70 procent in 1989 tot 42 procent over 1990, waarvan vijf procent al als interimdividend is uitgekeerd. Op de oprichtersbewijzen zal per stuk 91,50 gulden worden uitgekeerd tegen 160,50 gulden vorig jaar.

Volgens de Nederlandse Elevator Beleggingsmaatschappij is de lagere winst te wijten aan lagere opbrengsten uit HES Beheer en een daling van deeffectenopbrengsten. De ontvangsten uit de deelneming Hes Beheer lopen steeds een jaar achter. HES Beheer leed in 1989 een verlies van 24,7 miljoen gulden. In 1990 werd 2 miljoen gulden verlies geleden.