Weekoverzicht

De kosten van de sanering van ex-Oost-Duitsland lopen op en Detlev Rohwedder, het hoofd van de Treuhand Anstalt, is vermoord. De Rote Armee Fraktion was verantwoordelijk voor de moord op de man die belast was met de privatisering van de Oostduitse industrie en landbouwbedrijven.

Rohwedder en zijn instelling stonden onder kritiek van twee kanten: hij saneerde niet snel genoeg naar de wens van de geldschieters en hij saneerde te snel voor de mensen die de sociale gevolgen dragen in de vorm van arbeidstijdverkorting en werkloosheid.

Volgens een vertrouwelijk rapport van het Duitse ministerie van financien zal de Treuhand tot het jaar 2000 een bedrag van DM 400 miljard nodig hebben om de sanering meer via hervormingen en minder via uitverkoop van de voormalige Kombinate te laten plaatshebben.

De eerste twee maanden van dit jaar heeft de Treuhand 566 bedrijven geprivatiseerd, in totaal zijn ongeveer 1.000 van de 8.000 ex-staatsbedrijven van de hand gedaan. De uitgaven voor dit jaar worden geschat op DM 35 miljard; daarvoor zal de kredietlimiet voor de Treuhand, nu nog DM 25 miljard, moeten worden verhoogd.

In de Sovjet-Unie dreigen nog veel grotere financiele en economische problemen. De mijnwerkers van de Koesbas- en Dombas-bekkens staken door, ze negeerden een bod voor loonsverhoging met 200 procent. De Sovjet-economie stevent af op hyperinflatie, aangezwengeld door prijsaanpassingen en loonsstijgingen.

Na maanden vertraging werden deze week de aangekondigde prijsverhogingen in de Sovjet-Unie van kracht. Gemiddeld stegen de prijzen zo'n 65 procent, de winkels waren na de hamsteraankopen van de voorafgaande dagen leeg. Voor een derde van de produkten is de prijscontrole afgeschaft. Ter compensatie zijn de spaartegoeden van de Sovjet-burges verhoogd, krijgen arbeiders een loonsverhoging en bejaarden een hoger pensioentje.

De toeristenkoers van de roebel (6 roebel voor een dollar) is gedevalueerd naar 27,6 roebel voor een dollar in een poging om de koers in overeenstemming te brengen met die op de zwarte markt.

Ondertussen blijven de geldpersen nieuwe biljetten in omloop brengen. Het totaal aantal roebels dat in omloop is zal dit jaar toenemen met ruim 30 procent, volgens Victor Gerasjenko, de president van de Gosbank, de communistische centrale bank.

De centrale overheid in de Sovjet-Unie stevent regelrecht af op een bankroet, waarschuwden drie financiele medewerkers van president Gorbatsjov. Het financieringstekort van de Unie bedroeg in het eerste kwartaal 31 miljard roebel, meer dan het begrotingstekort van 26 miljard waarop voor heel 1991 werd gerekend. Een van de oorzaken is dat de Republieken geen geld meer afdragen aan de Unie.

Elders in Oost-Europa heeft Roemenie een progressieve inkomstenbelasting ingevoerd met tarieven van 6 tot 45 procent voor inkomens vanaf 1.000 dollar. Het minimumloon is vastgesteld op 150 dollar per maand.

In Frankrijk heeft de regering besloten 8,5 miljard franc (bijna 3 miljard gulden) steun te verstrekken aan twee noodlijdende staatsbedrijven in de elektronica-sector, Thomson en Bull. De Europese Gemeenschap verzet zich krachtig maar tamelijk tevergeefs tegen dergelijke vormen van staatssteun.

De Verenigde Staten hebben een lijst bekend gemaakt met de namen van 52 bedrijven en 37 individuen die de handelsboycot tegen Irak hebben ontdoken. De bezittingen van deze bedrijven zijn bevroren. Er waren geen Nederlandse namen bij.

Latijns Amerika gaat verder op het ingeslagen pad van handelsliberalisatie. Mexico, Colombia en Venezuela hebben aangekondigd een vrijhandelsmarkt te zullen vormen die in 1994 in werking moet treden.

Brazilie heeft de importbeperkingen op buitenlandse auto's afgeschaft. De accijns van 60 procent op buitenlandse auto's blijft vooralsnog een financiele barriere vormen. De Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank heeft besloten een lening van 350 miljoen dollar voor Brazilie te bevriezen. Dit ongebruikelijke drukmiddel heeft tot doel om Brazilie te dwingen tot een akkoord met zijn bankkrediteuren te komen.

In Argentinie is een verregaande economisch hervormingsprogramma aangekondigd. De Argentijnse munt wordt vrij inwisselbaar, de grenzen gaan open, de koppeling (ook daar) wordt afgeschaft. Probleem is dat dit het zoveelste Argentijnse hervormingsprogramma sinds 1982 is. Alle voorgaande plannen zijn mislukt.

    • Roel Janssen