VS zenden hulpgoederen; Veiligheidsraad keurt vervolging van Koerden af

NEW YORK, 6 april - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteravond de onderdrukking van het Iraakse volk en in het bijzonder de Koerden veroordeeld.

Tien leden stemden voor de resolutie, die was ingediend door Frankrijk, Belgie en Engeland. Cuba, Jemen en Zimbabwe stemden tegen, omdat zij vinden dat de Veiligheidsraad zich niet mag bemoeien met interne aangelegenheden. China en India stemden niet.

De Iraakse VN-ambassadeur Al-Anbari noemde de resolutie “een flagrante, onwettige bemoeienis” met zijn land. Hij eiste dat de Veiligheidsraad het economische embargo tegen Irak opheft.

De resolutie dringt er bij Irak op aan internationale humanitaire organisaties te ontvangen om nooddruftigen in 'alle delen' van Irak te helpen. Een VN-missie zou het lot moeten onderzoekenvan Irakezen die lijden onder de onderdrukking van de Iraakse overheid, aldus de resolutie.

De Iraakse regering heeft gisteren een gedeeltelijke amnestie aangeboden aan de Koerden die in paniek het noorden van Irak zijn ontvlucht uit vrees voor de troepen van Saddam Hussein. Het officiele persbureau INA zei dat de amnestie voor iedereen geldt, “uitgezonderd diegenen die zich aan moord, verkrachting en plundering hebben schuldig gemaakt”. Koerdische vluchtelingen bestempelen het aanbod als “een misselijke grap”.

Amerikaanse militaire vliegtuigen zullen vanaf zondag voedsel, dekens en andere hulpgoederen afwerpen boven het noorden van Irak, waar zich veel Koerdische vluchtelingen bevinden. Dat heeft president Bush gisteren gezegd. De president, die aan toenemende kritiek bloot staat wegens zijn afzijdige houding bij de vervolging van de Koerden, zei verder dat de VS voor tien miljoen dollar hulp zullen verstrekken aan vluchtelingen uit Irak. In opdracht van Bush zal de minister van buitenlandse zaken, James Baker, die volgende week opnieuw naar het Midden-Oosten reist, een bezoek aan de Turkse grens brengen.

Het Internationale Rode Kruis waarschuwde gisteren voor een rampzalige toestand in Irak wat betreft de volksgezondheid. De waarschuwing sloeg niet alleen op de Koerdische gebieden maar ook op het zuiden. (Reuter, AFP)

    • Michiel Bicker Caarten