Siemens vernieuwt spoornet ex-DDR

Aan een Duits consortium onder leiding van Siemens is door de Deutsche Reichsbahn, de oostelijke zuster van de Deutsche Bundesbahn, een opdracht gegund ten bedrage van 650 miljoen Duitse mark (735 miljoen gulden) voor de modernisering en elektrificatie van vijftig kilometer spoor van de in oostelijk Duitsland gelegen spoorwegverbinding tussen Berlijn en de vroegere grens met de voormalige DDR.

Het naar Hannover doorlopende traject moet voor het jaar 2000 deel uitmaken van de TGV-verbinding tussen beide steden. Het deel van Siemens in deze opdracht heeft een waarde van 170 miljoen mark.