Ruzie bij Wegverkeersdienst

DEN HAAG, 6 april - Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), nu nog een onderdeel van het ministerie van verkeer en waterstaat, dreigen 100 van de 1.000 arbeidsplaatsen te moeten verdwijnen. Dit zou moeten gebeuren voordat de dienst wordt verzelfstandigd. De platformdienstcommissie (te vergelijken met een centrale ondernemingsraad) heeft uit woede hierover het overleg met de directie van de RDW opgeschort.

De commissie baseert zich op informatie van directeur M. Froon, die zou hebben geciteerd uit een brief van premier Lubbers aan andere ministers en uit een notitie die is verspreid onder secretarissen-generaal, de hoogste ambtenaren van de ministeries. Zij houden zich interdepartementaal bezig met de afstoting van taken bij de rijksoverheid.

De dienstcommissie bij de RDW vindt dat afspraken die vorig jaar over de verzelfstandiging zijn gemaakt, worden geschonden. Een half jaar geleden werd een compromis gesloten over de voorwaarden tot verzelfstandiging. Een daarvan was dat een onafhankelijk onderzoek naar het takenpakket voor de dienst zou worden gedaan en dat op grond daarvan de personeelssterkte zou worden bepaald. Dat onderzoek is nog niet gedaan.

Minister Maij-Weggen (verkeer) liet gisteravond in een reactie weten dat van een concreet voorstel tot inkrimping van de RDW nog geen sprake is en dat diverse opties bestaan. Zij verwacht medio mei een voorstel bij het kabinet in te dienen. Directeur Froon verwijst voor een reactie naar het ministerie.

De RDW heeft vestigingen in Veendam en Den Haag, alsmede negen districtskantoren. Tot de taken van de dienst behoren kentekenregistratie, APK-keuringen en de toelating van wegvoertuigen.

Over de verzelfstandiging hiervan wordt al zes jaar gesproken. De minister heeft al een paar keer de Tweede Kamer een wetsvoorstel in het vooruitzicht gesteld.