Oprichting nieuwe Duits vervoersfirma

De Deutsche Bundesbahn (Duitse spoorwegen) en de vervoersonderneming Stinnes (onderdeel van het Veba-concern) willen een gezamenlijk internationaal transportconcern oprichten.

Wanneer beide partijen en ook de overheid het eens worden ontstaat een vervoersmaatschappij met 20.000 werknemers en een bruto-omzet van elf miljard Duitse mark (12,4 miljard gulden).

De Bundesbahn worstelt al enige tijd met problemen. Zo is de productiviteit te laag. De bedrijfsinkomsten bedragen minder dan 100.000 mark per werknemer, terwijl die bij grote particuliere ondernemingen dat in Duitsland tussen 200.000 tot 300.000 mark liggen.

Ook moet iets gedaan worden aan de forse schuldenlast van het staatsbedrijf. Deze bedraagt momenteel 47 miljard Duitse mark (bijna 54 miljard gulden), dubbel zoveel als de jaarlijkse Bundesbahninkomsten.