Ooit

Het geheugen van Bas Heijne blijkt niet betrouwbaar. In NRC Handelsblad van 30 maart deelt hij mee dat hij Louis Couperus heeft horen zeggen: “Ik heb u ooit ontmoet.

Maar dat heeft Couperus niet gezegd. Mensen als hij konden “ooit”

alleen in voorwaardelijke zinsconstructies (bijvoorbeeld “als je daar ooit komt”) en in vragend of ontkennend verband gebruiken, en in nog heel enkele gevallen, bijvoorbeeld het type “ze is verliefder dan ooit”. Couperus kan bij de ontmoeting waar de heer Heijne aan terugdenkt geen ander woord gebezigd hebben dan “eens”, ongetwijfeld uitgesproken als “is”.

    • C.A. Zaalberg