Nieuwe regeling medezeggenschap

ZOETERMEER, 6 april - De bevoegdheden van medezeggenschapsraden in het onderwijs worden vastgelegd in een uniforme wettelijke regeling.

Daardoor kunnen de huidige reglementen die per school verschillen, verdwijnen. Dit staat in een wetsontwerp van staatssecretaris Wallage (onderwijs) dat hij ter advies naar de onderwijsorganisaties en de Onderwijsraad heeft gestuurd. Wallage geeft geen gehoor aan de wens van de meeste onderwijsbonden om naar model van de ondernemingsraad in het bedrijfsleven, een aparte medezeggenschapsraad voor het personeel in te stellen. Die zou beter tegenspel moeten bieden aan de besturen, die straks meer bevoegdheden krijgen. De medezeggenschapsraad in het onderwijs blijft ook andere geledingen omvatten zoals voor ouders en leerlingen. Zij krijgen in het wetsvoorstel in een aantal gevallen instemmingsrecht.