Meer bier door hereniging

De bierafzet van de brouwerijen in het westen van Duitsland is in 1990 met twaalf procent gegroeid tot 104,3 miljoen hectoliter.

De groei is vooral veroorzaakt door een sterk gestegen vraag in de voormalige DDR.