Lubbers: aanval op Koerden niet zuiver Iraakse kwestie

DEN HAAG, 6 april - Minister-president Lubbers beschouwt de Iraakse agressie tegen de Koerden en andere minderheden “niet puur als een binnenlandse aangelegenheid.” Hij steunt dan ook de oproep van de Duitse minister van buitenlandse zaken Genscher aan het adres van de Verenigde Naties om een permanente wapenstilstand alsnog afhankelijk te stellen van “een waardige behandeling van het Koerdische volk”.

Lubbers zei dit gisteren na de wekelijkse ministerraad. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren de Iraakse houding tegenover de Koerden scherp veroordeeld. Op een vraag of Nederland een militair ingrijpen moet steunen om Irak af te brengen van zijn, zoals Lubbers het noemde, “mensonterend gedrag”, zei de premier dat “Nederland een maximalistische positie inneemt”. Hij wilde dit niet nader specificeren.

Wel zei hij te verwachten dat als het alsnog tot maatregelen van de VN tegen Irak zou komen, deze “helaas waarschijnlijk niet verder zullen gaan dan een economische boycot”.