Keuzedividend VRG wordt 1 op 22

Het voorgestelde dividend van 2,75 gulden van de VRG-Groep kan in contanten worden opgenomen of naar keuze in aandelen ten laste van de fiscaal vrije agioreserve of ten laste van de algemene reserve en wel zodanig dat op 22 gewone aandelen een nieuw aandeel kan worden verkregen. Aan het eind van de komende zomer moet dit zijn afgerond.