Conflict Alders en Bukman is bijgelegd

DEN HAAG, 6 april - De ministers Alders (VROM) en Bukman (Landbouw) staan weer op een lijn, zo bleek gisteravond uit de woorden van premier Lubbers na afloop van de ministerraad.

Alders had eerder deze week laten doorschemeren dat het Bukman niet zal lukken het mestoverschot in 1994 voldoende terug te dringen. De veestapel moet dus worden ingekrompen, vond Alders. Volgens premier Lubbers is het echter vooral vergunninggever Brussel die de bouw van mestverwerkingsinstallaties stagneert. Volgens Lubbers bedoelde Alders “dat we in 1992 voor een evaluatie staan die maatgevend is of we het mestvolume in 1994 halen. Dat vindt Bukman zelf ook, maar hij denkt dat het niet zoveel zin heeft de boeren nu al de stuipen op het lijf te jagen”, zo zei de premier.