Bolkestein: individu moet meer centraal staan in beleid

AMERSFOORT, 6 april - VVD-leider Bolkestein verwijt de regeringspartijen “keer op keer stemming te maken tegen de tweeverdieners”. Hij zei dit gisteravond tijdens een algemene ledenvergadering van de VVD in een uitvoerig pleidooi voor individualisering. Vandaag vergadert de partij verder.

Bij de belastingheffing, de studiefinanciering en de sociale voorzieningen moet volgens hem de individuele mens centraal staan. Een WW-uitkering mag van Bolkestein alleen afhankelijk zijn van het eigen arbeidsverleden en niet van het inkomen van de partner. Bij tweeverdieners moet belasting individueel worden geheven.

Het huidige belastingstelsel discrimineert volgens hem verschillende types huishoudens. PvdA en CDA “schijnen te vergeten dat daar waar twee inkomens worden verdiend, ook twee keer een arbeidsprestatie wordt geleverd en dat daar extra onkosten mee gepaard gaan”.

Het CDA verwart individualisering nogal eens met egoisme, aldus Bolkestein. Het gaat hem echter niet louter om een individualisering van rechten, maar ook van plichten en verantwoordelijkheden. Zo wil de VVD het recht op een studiebeurs koppelen aan de studieprestaties en het recht op een WW-uitkering aan “strenge verplichtingen” tot het zoeken van werk. Als individuele rechten niet gepaard gaan met plichten “dan verliest de behoeftige het van de geslepene”.

Bolkestein verweet de VVD in het verleden concrete politieke voorstellen soms “te weinig in samenhang met het liberale gedachtengoed” te hebben gepresenteerd. Daardoor heeft de partij nog onvoldoende geprofiteerd “van de zegetocht van het liberalisme in de wereld”.

Hij zette zich af tegen de “overmatige regelgeving” in Nederland. Hypocriet vindt hij de manier waarop de verkoop van boeken, marihuana, porno en bijbels is geregeld. “We leven in een land waar de handel in verboden vruchten vrijer is dan de verkoop van aardappelen”.

De VVD-leider zei voorstander te zijn van flexibele pensionering. Hij vindt het “allergrootste probleem” dat de politiek zich blind staart op inkomensverhoudingen. “Waar het werkelijk om gaat is dat de individuele mens zelf zijn koopkracht aanzienlijk kan verbeteren door het vinden van een baan”.