Aids-testen

Op 15 maart berichtte NRC Handelsblad dat de artsenorganisatie KNMG bezwaren aanvoert tegen AIDS-testen voor verzekeringsdoeleinden om principiele redenen in verband met de persoonlijke levenssfeer, zich hiermee conformerend aan een dergelijk standpunt van de Gezondheidsraad.

Niet duidelijk is of het slechts gaat om commerciele levensverzekeringen, waarbij de test vrijwillig wordt ondergaan of ook andere situaties, zoals ziektekostenverzekeringen, waarbij vrijwilligheid meer beperkt kan worden uitgelegd. Deze principiele stellingname van de KNMG is echter in flagrante tegenspraak met de houding van genoemde standsorgansatie ten opzichte van de door de wet vereiste beroepsvertrouwelijkheid van de artsen.

Het ziet ernaar uit dat medische specialisten in ziekenhuizen zonder toestemming van patienten diagnose-gegevens aan verzekeraars zullen gaan verstrekken uit hoofde van het zogeheten Vijf Partijen Accoord.

Diagnose-gegevens van opgenomen zieken zullen dan onbeschermd door en in strijd met tuchtrechtelijke jurisprudentie aan niet-artsen ter beschikking worden gesteld, met vooralsnog onbekende doeleinden c.q.

voorwaarden. De ernst van deze inbreuk op het goede gebruik van het medisch beroepsgeheim aan de publieke verwachting ervan tegenover de vrijwillige AIDS-testen is opvallend omgekeerd gerelateerd aan de mate waarin er publiek bekendheid aan wordt gegeven. Het politiek opportunisme van de KNMG en diens maatschappelijke partners, zoals de Ziekenfondsraad, die dit goedkeurt, is er mede debet aan, dat een meer dan eeuw oud beschavingsaspect als het medisch beroepsgeheim, teloorgaat en de medici hun woord gaan breken. Patientenfora als LPCP, maar ook krant (nog eind maart via ANP op deze treurnis gewezen) hebben gemeend hierover geen kond aan het publiek te hoeven doen, een publiek dat door deze situatie steeds minder door verzekeraars zal worden gevraagd een keuring te ondergaan.

    • S.W. Hofman