Winstherstel Philips misschien later dan aanvankelijk voorzien

EINDHOVEN, 5 APRIL. Philips-president J.D. Timmer acht het “niet uitgesloten” dat het winstherstel van de onderneming “zich wat later zal aandienen dan aanvankelijk was verwacht”.

Hij zegt dat in het voorwoord bij het jaarverslag over 1990 dat vandaag is verschenen.

Maar Timmer gaat er nog steeds vanuit dat de resultaatverbetering wel al dit jaar “duidelijk waarneembaar” zal zijn. Hij ziet de ongunstige economische ontwikkelingen als een bewijs dat het concern op een “opportuun moment” met ingrijpende reorganisaties is begonnen.

De beurs heeft vanmorgen nauwelijks op het jaarverslag gereageerd. De koers van het Philips-aandeel steeg een dubbeltje tot 30,10 gulden.

Daarmee is het aandeel al ruim vijftig procent meer waard dan aan het begin van dit jaar.

Volgens Timmer zag het er in de eerste twee maanden van dit jaar naar uit dat de toch al niet rooskleurige economische vooruitzichten door de Golfoorlog nog verder zouden verslechteren. Of de beeindiging van de strijd een positief effect op de Philips-verkoop zal hebben, “valt niet echt te voorspellen”, zegt Timmer in zijn voorwoord.

Veiligheidshalve houdt het concern daarom rekening met een stagnatie van de omzet. In dat geval zullen de positieve effecten van de reorganisaties pas met enige vertraging zichtbaar zijn. Eerder had Timmer gezegd dat de resultaatverbetering zich vanaf midden 1991 zou aftekenen.

Bij de presentatie van de jaarcijfers over 1990 - een verlies van 4,24 miljard gulden bij een omzet van 55,8 miljard gulden - ging de onderneming eind februari al uit van een gelijkblijvende omzet dit jaar. Tegelijkertijd verklaarde Timmer dat Philips 1991 weer met winst zal afsluiten.