Walesa dreigt EG steven te wenden richting Sovjet-Unie

BRUSSEL, 5 APRIL. Als Polen van de EG geen hulp krijgt, zal het zich “tot vrienden elders” wenden. Dat dreigement uitte gisteren de Poolse president, Lech Walesa, tijdens een emotionele toespraak tot het Europees Parlement.

Walesa zei dat Polen wanhopig streeft naar aansluiting bij de Europese Gemeenschap teneinde de economische hervormingen te onderbouwen en dat het geen tijd te verliezen heeft. “Als ons duidelijk wordt dat we niets aan elkaar hebben, trekken we ons terug”, aldus Walesa. Polen zal zich in dat geval gedwongen zien, elders nieuwe banden aan te knopen, mogelijk met andere Oosteuropese landen. “Misschien moeten we dan wel tegen de Sovjet-Unie zeggen dat het ons allemaal spijt.

Misschien ook niet”, aldus Walesa. Walesa wees gisteren het denkbeeld van een langzame en geleidelijke ontwikkeling in de richting van een Pools lidmaatschap van de EG van de hand. Woensdag had Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de EG, na een gesprek met Walesa laten weten dat Portugal en Spanje zich zeven jaar hebben voorbereid op het EG-lidmaatschap. Kennelijk refererend aan die opmerking zei Walesa gisteren dat de ineenstorting van het communisme een vergelijking met andere landen onmogelijk maakt. “Er is een klein verschil. Het communistische systeem heeft opgehouden te bestaan. We staan voor een afgrond en we zijn bang voor de mogelijkheid van anarchie”, aldus de Poolse president. (Reuter)