Vijf Mei

Blijkens een bericht in NRC Handelsblad van 30 maart berekende premier Lubbers in een brief aan de Tweede Kamer dat 35 tot 40 procent van de werkende bevolking op de komende vijfde mei vrijaf zal hebben.

Zonder mij aan getallen te wagen, schat ik het aantal werkenden dat op die dag vrij zal zijn aanzienlijk hoger. Blijkens mijn agenda valt 5 mei namelijk op een zondag.

    • Drs. J.J. de Wit