V-raad bezig met resolutie over Koerden

NEW YORK, 5 april - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal zich waarschijnlijk nog vandaag uitspreken over een resolutie waarin Irak wordt veroordeeld wegens de onderdrukking van de Koerden.

De afgelopen dagen is achter de schermen druk overleg geweest over de tekst van een Franse ontwerp-resolutie, waarin de massale vervolging van de Koerden in Irak wordt veroordeeld als een bedreiging van de internationale vrede. De tekst van de ontwerp-resolutie stuit met name bij China, een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en als zodanig in staat de resolutie te blokkeren, op bezwaren. De Chinezen zouden de resolutie opvatten als een precedent voor een onderzoek van de Raad naar de interne aangelegenheden van een VN-lid.

Ook de Sovjet-Unie heeft zich in het informele overleg gereserveerd opgesteld, met name over passages waarin het Iraakse regime wordt gehekeld; de Sovjet-ambassadeur zou er op hebben aangedrongen dat de resolutie wordt beperkt tot een oproep tot humanitaire hulp aan de Koerden en andere groepen in Irak.

In de ontwerp-resolutie staat dat de Raad “ernstig bezorgd” is over de Iraakse campagne tegen de Koerden en dat die “de internationale vrede en veiligheid in de regio bedreigt”. Irak wordt veroordeeld wegens “de onderdrukking van de burgerbevolking in vele delen in het land, het meest recent in door Koerden bewoonde gebieden”. Irak wordt volgens de ontwerptekst opgeroepen “de repressie onmiddellijk te beeindigen en over te gaan tot een open dialoog waarin wordt verzekerd dat de politieke en mensenrechten van alle Iraakse burgers worden gerespecteerd”. Irak zou internationale humanitaire organisaties toegang moeten geven tot “al degenen” die, waar ook in Irak, hulp nodig hebben.

De VS en Groot-Brittannie hebben zich in krachtige termen achter de Franse tekst geschaard. Jemen en Cuba zijn tegen de resolutie, maar kunnen haar niet tegenhouden. Drie andere leden - India, Roemenie en Zimbabwe - hebben eveneens bezwaren.

Naast Frankrijk doet ook Turkije pogingen de Raad tot een uitspraak over de Koerden in Irak te bewegen. Die pogingen kregen een krachtige impuls toen de Raad het woensdag eens werd over een resolutie voor een permanent staakt-het-vuren in de Golfoorlog. (Reuter, AP, UPI)