Tweede Kamer wil hulp van VN voor Koerden

DEN HAAG, 5 april - De Tweede Kamer wil dat de EG zich maandag in Luxemburg unaniem achter het Franse voorstel opstelt om in de Veiligheidsraad een nieuwe resolutie aan te nemen over het lot van de Koerden en andere minderheden in Irak.

De VVD wil dat de alliantie tegen Irak alsnog het karwei afmaakt en Saddam Hussein niet langer de Republikeinde Garde, helikopters en vliegtuigen kan inzetten tegen de minderheden.

Weisglas (VVD): “De Jan Pronken van deze wereld spraken bij de landoorlog van 'overkill' van de kant van de alliantie met name van de Amerikanen, maar wij zijn van mening dat er maatregelen moeten worden genomen om Saddam Hussein alsnog militair uit te schakelen zodat genocide wordt voorkomen.” Hij acht het overigens niet waarschijnlijk dat de Veiligheidsraad zo'n mandaat zal verstrekken.

Gualtherie van Weezel (CDA) meent dat de Koerden niet de illusie moeten krijgen dat Kurdistan een onafhankelijk land kan worden maar wel zou de Veiligheidsraad in een resolutie Irak krachtig moeten veroordelen. “De slachting onder Koerden is een direct uitvloeisel van de Golfoorlog en daarom moet de Veiligheidsraad vaststellen dat slechts van een normalisering van de betrekkingen met Irak gesproken kan worden als de rechten van de minderheden in het land worden gerespecteerd.”

Eisma (D66): “Ook nu kan de Veiligheidsraad in fasen opereren. Eerst een veroordeling van Irak, gekoppeld aan een ultimatum. Wordt die oproep niet nagekomen dan moet de Veiligheidsraad zich bezinnen op een nieuwe resolutie. Ik zie niet in waarom maatregelen om mensenrechten te respecteren niet door de Verenigde Naties afgedwongen kunnen worden.”

Van Traa (PvdA): “Ondersteuning van het Franse voornemen om de Veiligheidsraad tot een uitspraak te laten komen, maar daar zal het Verenigd Koninkrijk zich tegen verzetten. Lukt dat niet in New York, dan zal de EG zelf met een pakket sancties moeten komen en het handelsboycot moeten verlengen als dat door de VN wordt opgeheven.

Daarnaast moet de EG in zijn totaliteit bereid zijn om Koerdische vluchtelingen op te vangen en Turkije helpen bij de opvang van vluchtelingen aan de Iraakse grens.''

Vanmiddag spreekt de vaste commissie buitenland van de Tweede Kamer met een vertegenwoordiger van het Koerdistaanse Front Sharaf. Volgende week donderdag wordt in de Tweede Kamer een mondeling overleg gehouden met minister Van den Broek van buitenlandse zaken over de ontwikkelingen in Irak en met name over het lot van de vluchtende Koerden.

[Enkele honderden Koerden demonstreerden tegen het optreden van het Iraakse leger en het uitblijven van hulp aan hun landgenoten. “Hebben Koerden vrienden?” stond te lezen op een van de borden die gistermiddag voor de Amerikaanse ambassade in Den Haag omhoog werden gehouden. De Amerikaanse president werd opgeroepen onmiddellijk in te grijpen ten gunste van alle opstandelingen tegen het bewind van de Iraakse leider Saddam Hussein. De rustig verlopende demonstratie werd na een uur beeindigd.]