'Personeel moet minder gebruik maken van auto'

DEN HAAG, 5 APRIL. Als het bedrijven niet lukt de komende jaren het woon-werkverkeer per auto van hun personeel terug te dringen, zal minister Maij-Weggen (verkeer) dat mogelijk in de vorm van wetgeving afdwingen.

De minister zei dit gisteren in Den Haag op een bijeenkomst waarop het 'Handboek woon-werkverkeer' werd gepresenteerd. Ze wees op ervaringen in de Verenigde Staten met vervoersmanagement en vervoersplannen bij bedrijven. “Ervaringen leren daar dat waar deze aanpak wettelijk verplicht is gesteld de beste resultaten worden gehaald.” Voorlopig gaat de minister ervan uit dat de keuze voor een 'vrijwillig scenario'

de beste is en dat overheid en bedrijfsleven via overeenkomsten komen tot een terugdringen van het autogebruik in het woon-werkverkeer.

Bij die vrijwilligheid moet het blijven, onderstreepte werkgeversvoorzitter Van Lede (VNO) in een reactie. “Je moet zoiets niet verplicht voorschrijven. Dat vergt weer een grote staf bij de overheid die de plannen uitgebreid gaat beoordelen en veroorzaakt administratieve rompslomp.”

In het handboek wordt aangegeven dat het in het belang van de bedrijven is om de komende jaren het woon-werkverkeer per auto terug te dringen. Dat is goed voor het milieu, verkleint de files en kan ook leiden tot een kostenbesparing voor bedrijven en-of werknemers. In het handboek wordt bedrijven via een 'stappenplan' duidelijk gemaakt hoe ze door middel van vervoersplannen het pendelen per auto kunnen terugdringen en in ruil daarvoor het gebruik van openbaar vervoer, bedrijfsvervoer, de fiets of carpooling moeten stimuleren.

Het handboek, dat is gemaakt door de Commissie Ontwikkeling Bedrijven van de Sociaal-Economische Raad (SER), wijst de bedrijven erop dat tegenover de kosten van vervoersmanagement en bij voorbeeld bedrijfsvervoer ook financiele en andere voordelen staan. Het kan een besparing geven op kosten van parkeerruimte en het kan bedrijven voor derden beter bereikbaar maken. Bovendien dalen dikwijls de reiskosten per werknemer als optimaal gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer of carpooling en de daarvoor geldende (fiscale) vergoedingsregelingen.

FNV-voorzitter Van Stekelenburg erkende gisteren dat ook onder werknemers nog het nodige zendingswerk moet worden verricht om te bereiken dat zij de auto niet of minder gebruiken. “Een hardnekkig misverstand, ook in onze achterban, is dat met het openbaar vervoer reizen duurder zou zijn dan autorijden.” De trein, becijferde Van Stekelenburg, kost op basis van abonnementen 13 cent per kilometer en het gebruik van de auto 25 cent.