Pakhoed verwacht een lichte stijging van winst

ROTTERDAM, 5 APRIL. De winst per aandeel van het haven- en opslagconcern Pakhoed is vorig jaar met 27 procent gestegen van 16,77 tot 21,36 gulden. Pakhoed stelt voor het dividend te verhogen van 6,60 tot 8,60 gulden, desgewenst deels in aandelen.

Het aandeel Pakhoed van nominaal 20 gulden zal worden gesplitst in stukken van 5 gulden. De onderneming ontving in het kader van haar 375-jarig bestaan het predikaat 'Koninklijk'.

Pakhoed verwacht dit jaar een lichte winststijging. Vorig jaar steeg de winst van 94 tot 133 miljoen gulden. Die was vooral te danken aan hogere winsten in de olie-opslag in Europa. Pakhoed verwacht dat de vraag van olieproducerende landen naar opslag nabij afzetmarkten verder toeneemt.

De fusie van Furness met de transportdivisie van Pakhoed, die nu in het jaarverslag “de overname van Furness” heet, is nog nauwelijks op de cijfers van invloed geweest, omdat Furness pas sinds november is geconsolideerd.

Op 21 juli vorig jaar maakte Pakhoed bekend met Powell Duffryn een “letter of intent” te hebben getekend om een 50-50 joint venture aan te gaan, waardoor Pakhoed over enkele terminals in de VS zou beschikken. De uitwerking van deze overeenkomst loopt echter moeizaam.

Pakhoed en het Amerikaanse chemieconcern Univar willen samen een deel van het Zweedse Beijer Capital AB overnemen. Daartoe is gisteren een intentieverklaring getekend. Hierbij gaat het om het onderdeel van Beijer dat chemiedistributie door heel Europa verzorgt. Univar, de grootste chemiedistributeur in de VS, zal 51 procent van de onderneming bezitten, Pakhoed 49 procent.