Major vraagt Turkije zijn grens open te stellen

LONDEN, 5 april - De Britse premier, John Major, heeft Turkije dringend gevraagd zijn grens met Irak open te stellen voor Koerdische vluchtelingen en twintig miljoen pond beloofd voor humanitaire hulp aan de Koerden.

Major deed gisteren tevens een beroep op de Amerikaanse president Bush, mee te helpen aan “een massale internationale hulpoperatie”

voor de Koerdische vluchtelingen. Major stelde zich gisteren in een gesprek met journalisten op het standpunt dat de internationale gemeenschap de mogelijkheden mist om militair in Irak tussenbeide te komen ten gunste van de Koerden; als iemand iets tegen het bewind van Saddam Hussein kan ondernemen, aldus Major, is het het Iraakse leger. Hij sprak Koerdische beschuldigingen, als zou het Westen hen hebben opgeroepen tegen het Iraakse bewind in opstand te komen, overigens tegen: “Ik kan me niet herinneren de Koerden tot deze opstand te hebben aangezet.”

Tijdens het gesprek beloofde Major twintig miljoen pond voor humanitaire hulp aan Koerdische vluchtelingen, te verstrekken in het kader van een VN-initiatief. Later gisteren maakte het Britse ministerie van buitenlandse zaken bekend dat Turkije een miljoen pond krijgt voor hulp met het doel “het tragische lot” van de vluchtelingen langs de grens te verlichten. Engeland heeft eerder al een bijdrage geleverd aan de elf miljoen dollar omvattende EG-hulp ten behoeve van de Koerden. De helft van dat bedrag wordt besteed aan tenten en lakens waarvan het eerste contingent vandaag naar Turkije wordt overgebracht.

Major wendde zich gisteren schriftelijk tot de huidige voorzitter van de EG, de Luxemburgse premier Santer, en tot andere Europese leiders om maandag, als de politieke leiders van de EG bijeenkomen, te praten over “de reele en urgente behoeften van de Koerden en van allen die op het ogenblik in Irak te lijden hebben”. (UPI)